سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی- راهنمای نگارش مقالات
راهنمای نگارش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فایل راهنمای نویسندگان را از اینجا دریافت کنید. 

فایل انواع قالبهای مقالات را از لینک های زیر دریافت کنید.

Original Article Template

Brief CommunicationTemplate

Case Reports Template

Book Review Template

Letter To Editor Template

Historical Article Template

Literature Scan Template

Technical Innovation Template

برای دریافت فرم کپی رایت نویسندگان اینجا را کلیک کنید.

توضیحات: فایل کپی رایت را از لینک بالا دریافت کرده و در صفحه شخصی در قسمت فایل پیش نیاز فراگذاری نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی:
http://journals.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.63.11.fa
برگشت به اصل مطلب