سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی- اخبار نشریه
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یا در صورت بروز هر گونه مشکل در ارسال مقاله با دفتر مجله دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی:
http://journals.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب