سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی- اخبار نشریه
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اجا الکترونیکی شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   به منظور تسهیل دستیابی محققان و پژوهشگران پزشکی و در راستای تکمیل بانک الکترونیکی مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چکیده و متن کامل (با فرمت PDF) همه مقالات چاپ شده در شماره های مسلسل 1 تا40مجله، در بخش "آرشیو مجله و مقالات" قرار گرفت.

دسترسی به چکیده مقالات برای هر بازدیدکننده مهمانی امکان پذیر خواهد بود و برای دریافت متن کامل مقاله نیز کافی است به جمع کاربران پایگاه علمی پژوهشی ارتش جمهوری اسلامی ایران بپیوندید.

نشانی مطلب در وبگاه سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی:
http://journals.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.10.fa
برگشت به اصل مطلب