سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی- اهداف و حوزه فعالیت
اهداف وزمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  «سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی» یک مجله پزشکی داوری شده توسط پزشکان است که در تمامی جنبه‌های بالینی و نظری پزشکی مقاله چاپ می‌کند. گزارش‌های علمی حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت، اخلاق پزشکی و مدیریت نظام‌های بهداشت و درمان نیز به منظور چاپ مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجله به صورت فصلنامه چاپ شده و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی آجا فعالیت می‌کند.

 

  محتوای آن شامل پژوهش‌ اصیل، ارتباط کوتاه، مرورهای نظام‌مند و تخصصی، مطالعات موردی، سری‌های مطالعاتی، نامه به سردبیر و نوآوری‌ها با هدف تشویق پیشرفت‌های جدید در این حوزه و بالا بردن استانداردهای عملکرد حرفه‌ای می‌شود. همچنین نقد کتاب‌ها و مقالات تازه چاپ شده نیز برای چاپ پذیرفته می‌شود. علاوه بر آن، مقالات تاریخی که پیشینه چشمگیر علم پزشکی در سرتاسر جهان، به ویژه پزشکی ایران و مصر، را مطرح کنند نیز برای چاپ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

نشانی مطلب در وبگاه سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی:
http://journals.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب